موساد
بستن
پوستر فیلم  موساد

موساد

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «موساد» حاکی از آن است که بیش از ۵۰ سال است سازمان اطلاعاتی «موساد»، که توسط رژیم صهیونیستی اداره می شود، بی رحمانه تر از دیگر سرویس های جاسوسی و امنیتی جهان عمل کرده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند موساد

جاناتان مارتین
جاناتان مارتین
De Wolf
Antony Oliphant

خلاصه محتوا

مستند «موساد» حاکی از آن است که بیش از ۵۰ سال است سازمان اطلاعاتی «موساد»، که توسط رژیم صهیونیستی اداره می شود، بی رحمانه تر از دیگر سرویس های جاسوسی و امنیتی جهان عمل کرده است.