موساد
بستن
پوستر فیلم  موساد

موساد

Mossad

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «موساد» حاکی از آن است که بیش از ۵۰ سال است سازمان اطلاعاتی «موساد»، که توسط رژیم صهیونیستی اداره می شود، بی رحمانه تر از دیگر سرویس های جاسوسی ...

تصاویر و جزییات مستند موساد

عوامل سازنده مستند موساد

جاناتان مارتین
جاناتان مارتین
De Wolf
Antony Oliphant

درباره مستند موساد

مستند «موساد» حاکی از آن است که بیش از ۵۰ سال است سازمان اطلاعاتی «موساد»، که توسط رژیم صهیونیستی اداره می شود، بی رحمانه تر از دیگر سرویس های جاسوسی و امنیتی جهان عمل کرده است.