پسر کاراته باز

The Karate Kid

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پسر کاراته باز

کارگردان: Harald Zwart

فیلم «پسر کاراته باز» یک استاد هنرهای رزمی، موافقت می کند که به پسربچه ای کاراته آموزش دهد و همچنین به او نشان دهد، که هنر رزمی تمامش مبارزه نیست.

عوامل سازنده فیلم پسر کاراته باز

Susan EkinsSanping Han
James Horner
Joel Negron