بچه های نابغهBaby Geniuses

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بچه های نابغه

کارگردان: Bob Clark

محصولآمریکا
در یک آزمایشگاه سری در اعماق زمین بچه های نابغه که هرکدام از آنها توانایی هایی دارند دستچین شده و به روش دکتر کیندر برای اهداف خاصی تربیت می شوند. «سیلوستر» که به روش دکتر کیندر به دنیا آمده و یک برادر دوقلو دارد از این آزمایشگاه سری فرار می کند.
Hank PaulSteven Paul
فیلم‌های پیشنهادی