ناموجود

متولد سینماMotavallede Cinema

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  متولد سینما

کارگردان: مهرشاد کارخانی

محصولایران
این مستند به فیلم های مطرح ساخته شده دهه هشتاد، هفتاد و شصت را معرفی کرده وطی گفتگو با کارگردانان و منتقدان به تشریح فعالیت های سینمایی در این دهه ها می پردازد...
مهرشاد کارخانی
فیلم‌های پیشنهادی