ناموجود

انزواIsolation

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  انزوا
پرویز پس از شش سال با ضمانت رییس زندان هفتاد و دو ساعت مرخصی می‌گیرد تا همسرش را که به تازگی فوت کرده است دفن نماید و در مراسمش شرکت کند. اما پرویز دغدغه دیگری هم دارد...
فیلم‌های پیشنهادی