دنیای ژوراسیکJurassic World

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دنیای ژوراسیک

کارگردان: Colin Trevorrow

محصولآمریکا
فیلم «دنیای ژوراسیک» داستان پارکی است که سال ها خانواده ها فرزندانشان را در امنیت کامل، برای تماشای دایناسورها به پارک می آورند. سرمایه دارن برای سود بیش تر، به دانشمندان دستور می دهند دایناسوری به وجود آورند که چند برابر بزرگ تر و خطرناک تر از «تی رکس» باشد، غافل از این که نمی شود این موجود غول پیکر را در قفس نگه داشت.
Patrick CrowleyFrank Marshall
Michael Giacchino
Kevin Stitt