پوستر فیلم  دنیای ژوراسیک

دنیای ژوراسیک

.1ساعت و38دقیقه
فیلم «دنیای ژوراسیک» داستان پارکی است که سال ها خانواده ها فرزندانشان را در امنیت کامل، برای تماشای دایناسورها به پارک می آورند. سرمایه دارن برای سود بیش تر، به دانشمندان دستور می دهند دایناسوری به وجود آورند که چند برابر بزرگ تر و خطرناک تر از «تی رکس» باشد، غافل از این که نمی شود این موجود غول پیکر را در قفس نگه داشت.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم دنیای ژوراسیک

Colin Trevorrow
Patrick CrowleyFrank Marshall
Michael Giacchino
Kevin Stitt

خلاصه محتوا

فیلم «دنیای ژوراسیک» داستان پارکی است که سال ها خانواده ها فرزندانشان را در امنیت کامل، برای تماشای دایناسورها به پارک می آورند. سرمایه دارن برای سود بیش تر، به دانشمندان دستور می دهند دایناسوری به وجود آورند که چند برابر بزرگ تر و خطرناک تر از «تی رکس» باشد، غافل از این که نمی شود این موجود غول پیکر را در قفس نگه داشت.