ناموجود

آخرین خونThe last blood

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آخرین خون

کارگردان: منوچهر مصیری

محصولایران
برای آشتی سلمان و صالح، دو برادر کهن سال که طایفه هایشان با یکدیگر تعارض دارند، اسماعیل، پسر سلمان و رابعه، دختر صالح به عقد هم درمی آیند...
فیلم‌های پیشنهادی