من و زیبا

Ziba and I

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  من و زیبا

کارگردان: فریدون حسن پور

محصولایران
فیلم «من و زیبا» داستان زندگی «موسی» است. او در شبی سرد و بارانی قبل از آن که به خانه برسد، همسرش بر اثر درد زایمان جان می‌ سپارد. «موسی» در تمام عمر فکر می‌ کند که باعث مرگ همسرش شده است. او تمام وجود و عشق خود را پای «جعفر»، تنها یادگار همسرش می‌ ریزد.

عوامل سازنده فیلم من و زیبا