پوستر فیلم  من و زیبا

من و زیبا

Ziba and I

فیلمایرانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم «من و زیبا» داستان زندگی «موسی» است. او در شبی سرد و بارانی قبل از آن که به خانه برسد، همسرش بر اثر درد زایمان جان می‌ سپارد. «موسی» در تمام عمر ...

عوامل سازنده فیلم من و زیبا

درباره فیلم من و زیبا

فیلم «من و زیبا» داستان زندگی «موسی» است. او در شبی سرد و بارانی قبل از آن که به خانه برسد، همسرش بر اثر درد زایمان جان می‌ سپارد. «موسی» در تمام عمر فکر می‌ کند که باعث مرگ همسرش شده است. او تمام وجود و عشق خود را پای «جعفر»، تنها یادگار همسرش می‌ ریزد.