پوستر فیلم  کابوس در بیداری

کابوس در بیداری

Nightmare ON Waking

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «کابوس در بیداری» روایتی از واقعه خونین حج سال ۱۳۶۶ است که موجب به شهادت رسیدن ۴۵۰ نفر از حجاج ایرانی و غیرایرانی توسط آل سعود شد. در روز نهم مر...

عوامل سازنده مستند کابوس در بیداری

درباره مستند کابوس در بیداری

مستند «کابوس در بیداری» روایتی از واقعه خونین حج سال ۱۳۶۶ است که موجب به شهادت رسیدن ۴۵۰ نفر از حجاج ایرانی و غیرایرانی توسط آل سعود شد. در روز نهم مرداد حجاج ایرانی بی خبر از حضور «اولریش وگنر» وارد خیابان مکه شدند تا به سیاق سال های گذشته در مراسم برائت از مشریکن شرکت کنند. «وگنر»، افسر یهودی آلمانی، موسس یگان ویژه ضد تروریستی پلیس آلمان، از دو سال قبل برای تأسیس پلیس ضد شورش وارد عربستان شده بود که عامل اصلی به شهادت رسیدن حجاج محسوب می شد.