ناموجود

بیگانه ای درشهرBiganei Dar Shahr

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  بیگانه ای درشهر

کارگردان: حسن هدایت

محصولایران
کارآگاه محمد علوی برای انجام مأموریت مهمی به شوروی اعزام می‌ گردد. مأموریت او پیدا کردن اسناد مفقود و سرقت شده از وزیر دربار است. او در شوروی پی می‌ برد که از سوی پلیس ایران به عنوان یک طعمه فرستاده شده تا مأمور دیگری مخفیانه عملیات یافتن اسناد را دنبال کند. علوی ضمن فرار از چنگ پلیس شوروی، خود پیگیر قضیه می‌شود...
فیلم‌های پیشنهادی