پوستر فیلم  پدرخوانده

پدرخوانده

The Godfather

.2ساعت و20دقیقه
در سال ۱۹۴۵، به «دون ویتو» که از بزرگان مافیا در شهر نیویورک است به دلیل کمک به مهاجران ایتالیایی لقب «پدرخوانده» را داده‌ اند. اما پس از مرگ او، حالا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم پدرخوانده

 فیلم پدرخوانده
 فیلم پدرخوانده
 فیلم پدرخوانده
 فیلم پدرخوانده
 فیلم پدرخوانده

عوامل سازنده فیلم پدرخوانده

Francis Ford Coppola
Albert S. Ruddy
Nino Rota

درباره فیلم پدرخوانده

در سال ۱۹۴۵، به «دون ویتو» که از بزرگان مافیا در شهر نیویورک است به دلیل کمک به مهاجران ایتالیایی لقب «پدرخوانده» را داده‌ اند. اما پس از مرگ او، حالا نوبت به پسر کوچک خانواده یعنی «مایکل» می ‎‌رسد تا جای خالی پدر را پر کند.