پوستر فیلم  نجات سرباز رایان

نجات سرباز رایان

.2ساعت و48دقیقه
فیلم «نجات سرباز رایان» در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. گروهی از سربازان آمریکایی پشت خطوط دشمن می روند تا یک چتر باز را که برادرانش در جنگ کشته شده اند را نجات دهند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نجات سرباز رایان

Steven Spielberg
Ian BryceMark Gordon
Robert Rodat
John Williams
Michael Kahn

خلاصه محتوا

فیلم «نجات سرباز رایان» در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد. گروهی از سربازان آمریکایی پشت خطوط دشمن می روند تا یک چتر باز را که برادرانش در جنگ کشته شده اند را نجات دهند.