پوستر فیلم  جک ریچر

جک ریچر

.1ساعت و58دقیقه
فیلم «جک ریچر» داستان «جک ریچر» محقق سابق ارتش است که در پرونده ای که مربوط به یک تک تیرانداز نظامی آموزش دیده است و پنج نفر توسط او کشته شده، پای او کشیده می شود. متهم در بازداشت به جای اعتراف به یک یادداشت برای دفاع اشاره می کند: «جك ریچر» را بگیرید!

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جک ریچر

Christopher McQuarrie
Tom CruiseDon Granger
Christopher McQuarrie
Joe Kraemer
Kevin Stitt

خلاصه محتوا

فیلم «جک ریچر» داستان «جک ریچر» محقق سابق ارتش است که در پرونده ای که مربوط به یک تک تیرانداز نظامی آموزش دیده است و پنج نفر توسط او کشته شده، پای او کشیده می شود. متهم در بازداشت به جای اعتراف به یک یادداشت برای دفاع اشاره می کند: «جك ریچر» را بگیرید!