پوستر فیلم  عمو تام

عمو تام

Uncle Tom

.1ساعت و46دقیقه
مستند «عمو تام» روایتی از تاریخ شفاهی یک محافظه کار سیاه پوست که به رفتار سیاسی با سیاه پوستان در جامعه آمریکا می پردازد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند عمو تام

 مستند عمو تام
 مستند عمو تام
 مستند عمو تام
 مستند عمو تام
 مستند عمو تام

عوامل سازنده مستند عمو تام

Justin Malone
Ryder Ansell
Damon Criswell
Justin Malone

درباره مستند عمو تام

مستند «عمو تام» روایتی از تاریخ شفاهی یک محافظه کار سیاه پوست که به رفتار سیاسی با سیاه پوستان در جامعه آمریکا می پردازد.