پوستر فیلم  مورچه کش

مورچه کش

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و26دقیقه
در انیمیشن «مورچه کش» «لوکاس» پسر بچه ‌ای است که اعتماد به نفس کمی دارد و هم سن و سال هایش مسخره اش می کنند. او در مقابل زور گویی آن ها هیچ دفاعی از خودش نمی ‌کند. خانواده «لوکاس» هم او را جدی نمی گیرند. لوکاس از این رفتار ها خشمگین است در مواقع خشم، دق و ‌دلی خود را سر مورچه های بیچاره و بی گناه که در حیاط، لانه دارند خالی می ‌کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مورچه کش

John A. Davis
John A. Davis
John Debney
Jon Price

خلاصه محتوا

در انیمیشن «مورچه کش» «لوکاس» پسر بچه ‌ای است که اعتماد به نفس کمی دارد و هم سن و سال هایش مسخره اش می کنند. او در مقابل زور گویی آن ها هیچ دفاعی از خودش نمی ‌کند. خانواده «لوکاس» هم او را جدی نمی گیرند. لوکاس از این رفتار ها خشمگین است در مواقع خشم، دق و ‌دلی خود را سر مورچه های بیچاره و بی گناه که در حیاط، لانه دارند خالی می ‌کند.