پوستر فیلم  100 را بگیر

100 را بگیر

فیلمهندی
.1ساعت و37دقیقه
فیلم «100 را بگیر» درباره «نیکیل سود» یک افسر پلیس بمبئی است که در مرکز تماس های اضطراری مشغول به فعالیت است. یک روز یک تماس مشکوک از طرف خانمی به این مرکز می شود که قصد خودکشی دارد. نیکیل تلاش می کند که او را نجات دهد اما نمیداند با این کار، خودش و خانواده اش وارد خطری بزرگ می شوند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم 100 را بگیر

Renzil D'Silva
Renzil D'Silva
Asif Ali Shaikh

خلاصه محتوا

فیلم «100 را بگیر» درباره «نیکیل سود» یک افسر پلیس بمبئی است که در مرکز تماس های اضطراری مشغول به فعالیت است. یک روز یک تماس مشکوک از طرف خانمی به این مرکز می شود که قصد خودکشی دارد. نیکیل تلاش می کند که او را نجات دهد اما نمیداند با این کار، خودش و خانواده اش وارد خطری بزرگ می شوند.