پوستر فیلم  سریع و خشن 3: توکیو دریفت

سریع و خشن 3: توکیو دریفت

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «سریع و خشن 3: توکیو دریفت» داستان «شان بوسول» یک نوجوان کله شق آمریکایی است که در مدرسه تنها است، با این حال در خیابان های آمریکا با رقیبانش مسابقه غیرقانونی اتومبیل رانی برگزار می کند. بعد از مدتی برای این که به زندان نیفتد مجبور می شود به توکیو سفر کند و با پدر خود زندگی کند. به محض ورود موردی جدید، سرگرم کننده اما خطرناک از مسابقات خیابانی را در دنیای زیرین خیابان های ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سریع و خشن 3: توکیو دریفت

Justin Lin
Neal H. Moritz
Chris Morgan
Brian Tyler

خلاصه محتوا

فیلم «سریع و خشن 3: توکیو دریفت» داستان «شان بوسول» یک نوجوان کله شق آمریکایی است که در مدرسه تنها است، با این حال در خیابان های آمریکا با رقیبانش مسابقه غیرقانونی اتومبیل رانی برگزار می کند. بعد از مدتی برای این که به زندان نیفتد مجبور می شود به توکیو سفر کند و با پدر خود زندگی کند. به محض ورود موردی جدید، سرگرم کننده اما خطرناک از مسابقات خیابانی را در دنیای زیرین خیابان های توکیو کشف می کند.