یک شهر یک قیام
بستن
پوستر فیلم  یک شهر یک قیام

یک شهر یک قیام

Yek Shahr Yek Ghiam

مستندایرانی
.29دقیقه
مستند «یک شهر یک قیام» روایت قیام نوزدهم دی ماه «1356» مردم «قم» و اعتراض مراجع و حوزه های علمیه، در پی اهانت روزنامه اطلاعات به «امام خمینی» (ره) است...

تصاویر و جزییات مستند یک شهر یک قیام

 مستند یک شهر یک قیام
 مستند یک شهر یک قیام
 مستند یک شهر یک قیام
 مستند یک شهر یک قیام

عوامل سازنده مستند یک شهر یک قیام

امیرحسین خلیلی
سفیرفیلم
قاسم اکبری

درباره مستند یک شهر یک قیام

مستند «یک شهر یک قیام» روایت قیام نوزدهم دی ماه «1356» مردم «قم» و اعتراض مراجع و حوزه های علمیه، در پی اهانت روزنامه اطلاعات به «امام خمینی» (ره) است.