پوستر فیلم  سگ های نگهبان

سگ های نگهبان

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و23دقیقه
انیمیشن «سگ های نگهبان» درباره «رایدر» و توله سگ های قهرمان است که برای مقابله با خرابکاری ها و هرج و مرج توسط شهردار شهر «هامدینگر»، فراخوانده می‌ شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن سگ های نگهبان

Cal Brunker
Jennifer Dodge
Heitor Pereira

خلاصه محتوا

انیمیشن «سگ های نگهبان» درباره «رایدر» و توله سگ های قهرمان است که برای مقابله با خرابکاری ها و هرج و مرج توسط شهردار شهر «هامدینگر»، فراخوانده می‌ شوند.