مادرکشیMatricide

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  مادرکشی

کارگردان: کمیل سوهانی

محصولایران
مستند «مادر کشی» نگاهی آسیب شناسانه به وضعیت حکمرانی آب در ایران دارد. «مادر کشی» ضمن به تصویر کشیدن مظاهر و نتایج بحران آب، علل مختلف بوجود آمدن این بحران در ایران را بررسی می کند.
محمد شکیبانیا
کمیل سوهانی
فیلم‌های پیشنهادی