پوستر فیلم  نفوذی

نفوذی

Nofozi

فیلمایرانی
.1ساعت و20دقیقه
فیلم «نفوذی» فریدون یک گروگان جنگی است که اخیراً به کشورش برگشته است، اما به دلیل اتهاماتی که علیه وی از جمله خیانت به کشورش و یا جنایات وی در دوران ب...

تصاویر و جزییات فیلم نفوذی

 فیلم نفوذی
 فیلم نفوذی
 فیلم نفوذی
 فیلم نفوذی
 فیلم نفوذی

عوامل سازنده فیلم نفوذی

درباره فیلم نفوذی

فیلم «نفوذی» فریدون یک گروگان جنگی است که اخیراً به کشورش برگشته است، اما به دلیل اتهاماتی که علیه وی از جمله خیانت به کشورش و یا جنایات وی در دوران بازداشت در عراق دستگیر شده است، دستگیر می شود.