تنهایی

The Loneliness

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تنهایی

کارگردان: احسان محبوبی

محصولایران
فیلم کوتاه «تنهایی» روایت گذر روزهای یک خانه پر محبت است که مدتی است خالی و بی اعتبار مانده است.

بازیگران فیلم کوتاه تنهایی

عوامل سازنده فیلم کوتاه تنهایی

محمد جواد شفاه
مبینا رضائی