قائم مقامDeputy

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  قائم مقام
مستند «قائم مقام» روایتی بدون سانسور و منصفانه از زندگی «آیت الله منتظری» را به تصویر کشیده است. روایتی از مبارزات پیش از انقلاب تا فوت ایشان را شامل می شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به فراز و فرود وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است. دوران قائم مقامی آیت الله منتظری و سال‌ های پس از عزل او، از مقاطعی است که به دلیل حساسیت های سیاسی فراوان کمتر به آن پرداخته شده است.