پوستر فیلم  قائم مقام

قائم مقام

Ghaem Magham

مستندایرانی
.1ساعت و46دقیقه
مستند «قائم مقام» روایتی بدون سانسور و منصفانه از زندگی «آیت الله منتظری» را به تصویر کشیده است. روایتی از مبارزات پیش از انقلاب تا فوت ایشان را شامل ...

تصاویر و جزییات مستند قائم مقام

 مستند قائم مقام
 مستند قائم مقام
 مستند قائم مقام
 مستند قائم مقام
 مستند قائم مقام

عوامل سازنده مستند قائم مقام

درباره مستند قائم مقام

مستند «قائم مقام» روایتی بدون سانسور و منصفانه از زندگی «آیت الله منتظری» را به تصویر کشیده است. روایتی از مبارزات پیش از انقلاب تا فوت ایشان را شامل می شود و برای اولین بار به طور تفصیلی به فراز و فرود وی در نظام سیاسی ایران پرداخته است. دوران قائم مقامی آیت الله منتظری و سال‌ های پس از عزل او، از مقاطعی است که به دلیل حساسیت های سیاسی فراوان کمتر به آن پرداخته شده است.