پوستر فیلم  پشت ‌بام تهران‏

پشت ‌بام تهران‏

Behind the Roof of Tehran

سریالایرانی
.55دقیقه
سریال «پشت بام تهران» داستان انسان هایی از همین سرزمین است که در شرایط و روابط دشوار، در سر راه هم قرار می گیرند و این قرارگیری، زندگی آنان را دستخوش ...

تصاویر و جزییات سریال پشت ‌بام تهران‏

 سریال پشت ‌بام تهران‏
 سریال پشت ‌بام تهران‏
 سریال پشت ‌بام تهران‏
 سریال پشت ‌بام تهران‏
 سریال پشت ‌بام تهران‏

عوامل سازنده سریال پشت ‌بام تهران‏

درباره سریال پشت ‌بام تهران‏

سریال «پشت بام تهران» داستان انسان هایی از همین سرزمین است که در شرایط و روابط دشوار، در سر راه هم قرار می گیرند و این قرارگیری، زندگی آنان را دستخوش تغییراتی می‌ کند.