ناموجود

چکمهThe Boot

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  چکمه

کارگردان: محمدعلی طالبی

محصولایران
سمانه با مادرش در یکی از محلات جنوب تهران زندگی می‌ کند. او روزها به اجبار به محل کار مادرش به یک تولیدی می‌ رود. شیطنت‌های سمانه باعث دلخوری مسئول کارگاه است و مادر ناچار او را چند روزی در خانه تنها می‌ گذارد و برای مشغول نگه داشتن سمانه یک جفت چکمه‌ ی قرمز می‌ خرد...
فیلم‌های پیشنهادی