اوشو گوروی ثروتمندانOshu Guru Of The Rich

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اوشو گوروی ثروتمندان

کارگردان: جواد یقموری

محصولایران
مستند «اوشو گوروی ثروتمندان» به زندگی، عقاید و افکار «اوشو» می پردازد که در قرن بیستم، آیین جدیدی را بنیان گذاشت. در این مستند سعی شده به طور دقیق، جهان بینی و تفکرات خرافی این مدعی عرفان و معنویت، شرح داده شود.
فیلم‌های پیشنهادی