پوستر فیلم  مرز سه گانه

مرز سه گانه

.2ساعت و5دقیقه
فیلم«مرز سه گانه» درباره پنج سرباز سابق نیروهای ویژه است که تصمیم می‌ گیرند که پول‌ های موجود در خانه رئیس یک قاچاقچی کوکائین در ناحیه جنگلی آمازون را به سرقت ببرند، اما هنگام اجرای این عملیات اوضاع از کنترل ‌شان خارج می ‌شود.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مرز سه گانه

J.C. Chandor
Alex GartnerNeal Dodson
Mark BoalJ.C. Chandor
Disasterpeace
Ron Patane

خلاصه محتوا

فیلم«مرز سه گانه» درباره پنج سرباز سابق نیروهای ویژه است که تصمیم می‌ گیرند که پول‌ های موجود در خانه رئیس یک قاچاقچی کوکائین در ناحیه جنگلی آمازون را به سرقت ببرند، اما هنگام اجرای این عملیات اوضاع از کنترل ‌شان خارج می ‌شود.