پوستر فیلم  مرز سه گانه

مرز سه گانه

Triple Frontier

.2ساعت و5دقیقه
فیلم«مرز سه گانه» درباره پنج سرباز سابق نیروهای ویژه است که تصمیم می‌ گیرند که پول‌ های موجود در خانه رئیس یک قاچاقچی کوکائین در ناحیه جنگلی آمازون را...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم مرز سه گانه

 فیلم مرز سه گانه
 فیلم مرز سه گانه
 فیلم مرز سه گانه
 فیلم مرز سه گانه
 فیلم مرز سه گانه

عوامل سازنده فیلم مرز سه گانه

J.C. Chandor
Alex GartnerNeal Dodson
Mark BoalJ.C. Chandor
Disasterpeace
Ron Patane

درباره فیلم مرز سه گانه

فیلم«مرز سه گانه» درباره پنج سرباز سابق نیروهای ویژه است که تصمیم می‌ گیرند که پول‌ های موجود در خانه رئیس یک قاچاقچی کوکائین در ناحیه جنگلی آمازون را به سرقت ببرند، اما هنگام اجرای این عملیات اوضاع از کنترل ‌شان خارج می ‌شود.