سکوهای صورتی
بستن
پوستر فیلم  سکوهای صورتی

سکوهای صورتی

Pink platforms

مستندایرانی
.52دقیقه
مستند «سکوهای صورتی» روایتی از حضور بانوان به ورزشگاه فوتبال است. در این مستند، چالش و پیامدهای این مسئله، نظرات مخالفان و موافقان بررسی و به گفتگو با...

تصاویر و جزییات مستند سکوهای صورتی

 مستند سکوهای صورتی
 مستند سکوهای صورتی
 مستند سکوهای صورتی
 مستند سکوهای صورتی

عوامل سازنده مستند سکوهای صورتی

محمدجواد رئیسی
محمدجواد رئیسی

درباره مستند سکوهای صورتی

مستند «سکوهای صورتی» روایتی از حضور بانوان به ورزشگاه فوتبال است. در این مستند، چالش و پیامدهای این مسئله، نظرات مخالفان و موافقان بررسی و به گفتگو با زنان هوادار تیم های فوتبالی پرداخته است.