پوستر فیلم  مهار نشده

مهار نشده

Uncontained

مستندایرانی
.59دقیقه
مستند «مهار نشده» درباره شخصی به نام «محتشم» است که بعد از ترور ۲ دانشمند هسته ای در نوامبر ۲۰۱۰ او را با پرونده اتمی ایران درگیر می کند. محتشم وادار ...

عوامل سازنده مستند مهار نشده

مصطفی رضوانی
محمد حسن پور

درباره مستند مهار نشده

مستند «مهار نشده» درباره شخصی به نام «محتشم» است که بعد از ترور ۲ دانشمند هسته ای در نوامبر ۲۰۱۰ او را با پرونده اتمی ایران درگیر می کند. محتشم وادار به بررسی اتهام ایران در ساخت سلاح اتمی شده و در این مسیر، با رخداد های گوناگونی مواجه می شود.