ناموجود

تنهایی بادThe Soulitude Of Wind

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تنهایی باد

کارگردان: وحید موسائیان

محصولایران
در سال 1988 یک صد و هشتاد و چهار هزار نفر از کردهای شمال عراق توسط حکومت این کشور با هدف نسل کشی از شهرها و روستاها ربوده می شوند. بعد از آزادی کردستان و در سال 1991 هانا از طرف سازمان ملل متحد مأموریت می یابد تا درباره این گمشدگان تحقیق کند. او با انبوهی از شناسنامه ها و اوراق هویت بدون صاحب مواجه می شود و در این سرنوشت تراژیک خود را می یابد...
فیلم‌های پیشنهادی