پوستر فیلم  مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل روو

مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل روو

.8دقیقه
مجموعه «مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل روو» توضیحاتی درباره راهبرد سیاسی موثر و روش های پیام رسانی در مبارزه انتخاباتی توسط «دیوید آلکسلرود» و «کارل روو» است که از استراتژیست های مشهور کمپین های انتخاباتی هستند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل روو

خلاصه محتوا

مجموعه «مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل روو» توضیحاتی درباره راهبرد سیاسی موثر و روش های پیام رسانی در مبارزه انتخاباتی توسط «دیوید آلکسلرود» و «کارل روو» است که از استراتژیست های مشهور کمپین های انتخاباتی هستند.