مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل رووMasterclass: Election campaign strategies instruction taught by David Axelrod and Karl Rove

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل روو

محصولآمریکا
مجموعه «مسترکلاس: آموزش راهبردهای مبارزه ی انتخاباتی با تدریس دیوید آلکسلرود و کارل روو» توضیحاتی درباره راهبرد سیاسی موثر و روش های پیام رسانی در مبارزه انتخاباتی توسط «...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی