ناموجود

مواجههMovajehe

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  مواجهه

محصولایران
اشیاء بیشتر از مردم دوام می آورند. دو چاقو پس از نزدیک به یکصد سال بار دیگر با هم مواجهه می کنند. کسی چه می داند، شاید این مواجهه باز هم ادامه یابد، شاید هم این قصه همین جا خاتمه یابد...
فیلم‌های پیشنهادی