سالیوت 7

Salyut 7

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سالیوت 7

کارگردان: Klim Shipenko

محصولروسیه
فیلم «سالیوت 7» داستان ماموریت مهم دو فضانورد با تجربه روس است که برای جلوگیری از سقوط یک ایستگاه فضایی روی مناطق مسکونی به آن جا رفته و بعد از قطع ارتباطشان با مرکز کنترل در زمین، با اتفاقاتی عجیب مواجه می گردند. این فیلم بر اساس داستانی حقیقی ساخته شده است.

عوامل سازنده فیلم سالیوت 7

Ivan Burlyaev
Mariya Sergeenkova