پوستر فیلم  مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

Iron Man and Captain America: Heroes United

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و10دقیقه
انیمیشن «مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان»مرد آهنی و کاپیتان آمریکا که دو شخصیت از قهرمانان هستند،باید با هم همکاری کنند تا با دشمن خود «جمجم...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

Leo RileyEric Radomski
Ken Duer Kenneth T. Ito
Todd CaseyHenry Gilroy

درباره انیمیشن مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

انیمیشن «مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان»مرد آهنی و کاپیتان آمریکا که دو شخصیت از قهرمانان هستند،باید با هم همکاری کنند تا با دشمن خود «جمجمه قرمز» مبارزه کنند و جهان را نجات دهند. هر کدام از قهرمانان قدرت خاص خود را دارند. آن ها تلاش می کنند تا در کنار هم دشمن را شکست دهند.