مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانانIron Man and Captain America: Heroes United

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

کارگردان: Leo Riley Eric Radomski

محصولآمریکا
انیمیشن «مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان»مرد آهنی و کاپیتان آمریکا که دو شخصیت از قهرمانان هستند،باید با هم همکاری کنند تا با دشمن خود «جمجمه قرمز» مبارزه کنند و جهان را نجات دهند. هر کدام از قهرمانان قدرت خاص خود را دارند. آن ها تلاش می کنند تا در کنار هم دشمن را شکست دهند.
Ken Duer Kenneth T. Ito
Todd CaseyHenry Gilroy
فیلم‌های پیشنهادی