مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانانIron Man and Captain America: Heroes United

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

کارگردان: Leo RileyEric Radomski

محصولآمریکا
انیمیشن «مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان»مرد آهنی و کاپیتان آمریکا که دو شخصیت از قهرمانان هستند،باید با هم همکاری کنند تا با دشمن خود «جمجمه قرمز» مبارزه کنند ...
Ken Duer Kenneth T. Ito
Todd CaseyHenry Gilroy