مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

Iron Man and Captain America: Heroes United

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

کارگردان: Leo RileyEric Radomski

محصولآمریکا
انیمیشن «مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان»مرد آهنی و کاپیتان آمریکا که دو شخصیت از قهرمانان هستند،باید با هم همکاری کنند تا با دشمن خود «جمجمه قرمز» مبارزه کنند و جهان را نجات دهند. هر کدام از قهرمانان قدرت خاص خود را دارند. آن ها تلاش می کنند تا در کنار هم دشمن را شکست دهند.

عوامل سازنده انیمیشن مرد آهنی و کاپیتان آمریکا: اتحاد قهرمانان

Ken Duer Kenneth T. Ito
Todd CaseyHenry Gilroy