پوستر فیلم  اخراجی ها 2

اخراجی ها 2

فیلمایرانی
.1ساعت و50دقیقه
فیلم «اخراجی ها 2» در ادامه فیلم «اخراجی ها» است. اکنون اخراجی‌ ها، توسط بعثی ها اسیر شده اند و به اردوگاهی منتقل شده اند که مسئولیت آن ها به عهده یک اسیر ایرانی است. از طرفی خانواده آن ها که قصد مسافرت به مشهد را دارند، در مسیر اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد.

عوامل سازنده فیلم اخراجی ها 2

مسعود ده نمکی
امیر توسلی
بهزاد مصلح

خلاصه محتوا

فیلم «اخراجی ها 2» در ادامه فیلم «اخراجی ها» است. اکنون اخراجی‌ ها، توسط بعثی ها اسیر شده اند و به اردوگاهی منتقل شده اند که مسئولیت آن ها به عهده یک اسیر ایرانی است. از طرفی خانواده آن ها که قصد مسافرت به مشهد را دارند، در مسیر اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد.