اخراجی ها 2Deportees 2

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اخراجی ها 2

کارگردان: مسعود ده نمکی

محصولایران
فیلم «اخراجی ها 2» در ادامه فیلم «اخراجی ها» است. اکنون اخراجی‌ ها، توسط بعثی ها اسیر شده اند و به اردوگاهی منتقل شده اند که مسئولیت آن ها به عهده یک اسیر ایرانی است. از طرفی خانواده آن ها که قصد مسافرت به مشهد را دارند، در مسیر اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد.