اخراجی ها 2Deportees 2

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اخراجی ها 2

کارگردان: مسعود ده نمکی

محصولایران
فیلم «اخراجی ها 2» در ادامه فیلم «اخراجی ها» است. اکنون اخراجی‌ ها، توسط بعثی ها اسیر شده اند و به اردوگاهی منتقل شده اند که مسئولیت آن ها به عهده یک اسیر ایرانی است. از ...