پوستر فیلم  اخراجی ها 2

اخراجی ها 2

Deportees 2

فیلمایرانی
.1ساعت و50دقیقه
فیلم «اخراجی ها 2» در ادامه فیلم «اخراجی ها» است. اکنون اخراجی‌ ها، توسط بعثی ها اسیر شده اند و به اردوگاهی منتقل شده اند که مسئولیت آن ها به عهده یک ...

عوامل سازنده فیلم اخراجی ها 2

مسعود ده نمکی
امیر توسلی
بهزاد مصلح

درباره فیلم اخراجی ها 2

فیلم «اخراجی ها 2» در ادامه فیلم «اخراجی ها» است. اکنون اخراجی‌ ها، توسط بعثی ها اسیر شده اند و به اردوگاهی منتقل شده اند که مسئولیت آن ها به عهده یک اسیر ایرانی است. از طرفی خانواده آن ها که قصد مسافرت به مشهد را دارند، در مسیر اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد.