چشم شیشه ایThe Glass Eye

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چشم شیشه ای

محصولایران
فیلم «چشم شیشه ای» داستان «قاسم» بسیجی تبلیغاتی به خط مقدم جبهه اعزام می شود. او رزمندگان را در وضعیت سختی می بیند و دوست دارد به آن ها كمک كند ولی وظیفه او فقط تبلیغات ا...