لیوان بین الحرمین

Glass Between The Two Shrines

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  لیوان بین الحرمین
مستند «لیوان بین الحرمین» داستان یک لیوان شیشه ای است که در مسیر پیاده روی «اربعین حسینی» در ابتدا کسی به آن محل نمی گذارد، اما کم کم زائران از آن استفاده می کنند. طی یک اتفاق این لیوان، سر از بین الحرمین در می آورد.

عوامل سازنده مستند لیوان بین الحرمین