سفر به دیار پشتون هاSafar Be Dyare Pashtoonha

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سفر به دیار پشتون ها

محصولایران
مستند «سفر به دیار پشتون ها» درباره فعالیت «پشتون ها» در «افغانستان» است. در این مستند تمایز میان فعالیت های جهادی و فعالیت های ترویستی گروه های مختلف در این قوم مشخص می ...