چشم در برابر چشم
بستن
پوستر فیلم  چشم در برابر چشم

چشم در برابر چشم

Eye To Eye

مستندایرانی
.46دقیقه
مستند «چشم در برابر چشم» روایتی دردناک از اسید پاشی سال های قبل و واکاوی این حوادث هولناک است با اشاره به حادثه تلخ اسید پاشی خانم «آمنه بهرامی» تلاش ...

تصاویر و جزییات مستند چشم در برابر چشم

 مستند چشم در برابر چشم
 مستند چشم در برابر چشم
 مستند چشم در برابر چشم
 مستند چشم در برابر چشم

عوامل سازنده مستند چشم در برابر چشم

درباره مستند چشم در برابر چشم

مستند «چشم در برابر چشم» روایتی دردناک از اسید پاشی سال های قبل و واکاوی این حوادث هولناک است با اشاره به حادثه تلخ اسید پاشی خانم «آمنه بهرامی» تلاش شده است که تأثیر اجرای حکم قصاص و نقش آن در ارتکاب جرایم هولناک روشن شود.