کوک کردنWindup

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کوک کردن

کارگردان: Yibing Jiang

فیلم کوتاه «کوک کردن» درمورد روابط پدر و دختری بیمار است و قدرت شفابخش موسیقی را به تصویر می کشد. پدر سعی می کند از طریق موسیقی با دختر بیهوش خود ارتباط برقرار کند. او یک...
Yibing Jiang