پوستر فیلم  کوک کردن

کوک کردن

انیمیشنآمریکایی
.9دقیقه
فیلم کوتاه «کوک کردن» درمورد روابط پدر و دختری بیمار است و قدرت شفابخش موسیقی را به تصویر می کشد. پدر سعی می کند از طریق موسیقی با دختر بیهوش خود ارتباط برقرار کند. او یک جعبه موسیقی را کوک می کند و امیدوار است که دخترش بشنود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن کوک کردن

Yibing Jiang
Yibing Jiang

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «کوک کردن» درمورد روابط پدر و دختری بیمار است و قدرت شفابخش موسیقی را به تصویر می کشد. پدر سعی می کند از طریق موسیقی با دختر بیهوش خود ارتباط برقرار کند. او یک جعبه موسیقی را کوک می کند و امیدوار است که دخترش بشنود.