پوستر فیلم  عزاداری در ترکیه

عزاداری در ترکیه

Azadari Dar Torkie

مستندایرانی
.19دقیقه
مستند «عزاداری در ترکیه» به مراسم سوگواری سنتی در این کشور می پردازد. گفت وگو با برخی مداحان و روحانیون سرشناس ترک و نمایش گوشه هایی از عزاداری های مر...

عوامل سازنده مستند عزاداری در ترکیه

محسن موسوی
حسین نصیری

درباره مستند عزاداری در ترکیه

مستند «عزاداری در ترکیه» به مراسم سوگواری سنتی در این کشور می پردازد. گفت وگو با برخی مداحان و روحانیون سرشناس ترک و نمایش گوشه هایی از عزاداری های مردم ترکیه در ماه های محرم و صفر بخش های مختلف این مستند را تشکیل می دهند.