همسایه شمالی 2

Hamsaye Shomali 2

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  همسایه شمالی 2

محصولایران
مستند «همسایه شمالی 2» مجموعه ای ازموضوعات مختلف اعم از فرهنگ و سبک زندگی مردم روسیه، نظام سلامت روسیه و معرفی و پیگیری ظرفیت های مغفول اقتصادی و فرهنگی روسیه برای ایران پرداخته است.

عوامل سازنده سریال همسایه شمالی 2

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر