پوستر فیلم  شیر شاه 3

شیر شاه 3

انیمیشناسترالیایی
.1ساعت و14دقیقه
انیمیشن «شیر شاه 3» درباره «تیمون» و «پومبا» است که داستان شیرشاه را از دید خودشان برای مخاطبان تعریف می‌ کنند. اما تیمون اصرار دارد که فیلم را به جلو بزند تا به قسمتی برسد که وارد داستان می ‌شود، چرا که در اوایل فیلم، آن ها حضور نداشتند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن شیر شاه 3

خلاصه محتوا

انیمیشن «شیر شاه 3» درباره «تیمون» و «پومبا» است که داستان شیرشاه را از دید خودشان برای مخاطبان تعریف می‌ کنند. اما تیمون اصرار دارد که فیلم را به جلو بزند تا به قسمتی برسد که وارد داستان می ‌شود، چرا که در اوایل فیلم، آن ها حضور نداشتند.