شیر شاه 3The Lion King 3: Hakuna Matata

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شیر شاه 3
انیمیشن «شیر شاه 3» درباره «تیمون» و «پومبا» است که داستان شیرشاه را از دید خودشان برای مخاطبان تعریف می‌ کنند. اما تیمون اصرار دارد که فیلم را به جلو بزند تا به قسمتی برسد که وارد داستان می ‌شود، چرا که در اوایل فیلم، آن ها حضور نداشتند.
فیلم‌های پیشنهادی