پوستر فیلم  حرکت ناگهانی ممنوع

حرکت ناگهانی ممنوع

.1ساعت و50دقیقه
فیلم «حرکت ناگهانی ممنوع» اواسط قرن بیستم در شهر «دیترویت» رخ می دهد جایی که گروهی از مجرمین به طرز رازآلود و مبهمی گرد هم جمع می شوند تا مدرکی را سرقت کنند. اما همه چیز طبق نقشه آن ها پیش نمی رود و آن ها وارد مشکلات تازه ای می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم حرکت ناگهانی ممنوع

Steven Soderbergh
Casey Silver
Ed Solomon
David Holmes
Steven Soderbergh

خلاصه محتوا

فیلم «حرکت ناگهانی ممنوع» اواسط قرن بیستم در شهر «دیترویت» رخ می دهد جایی که گروهی از مجرمین به طرز رازآلود و مبهمی گرد هم جمع می شوند تا مدرکی را سرقت کنند. اما همه چیز طبق نقشه آن ها پیش نمی رود و آن ها وارد مشکلات تازه ای می شوند.