پوستر فیلم  حرکت ناگهانی ممنوع

حرکت ناگهانی ممنوع

No Sudden Move

.1ساعت و50دقیقه
فیلم «حرکت ناگهانی ممنوع» اواسط قرن بیستم در شهر «دیترویت» رخ می دهد جایی که گروهی از مجرمین به طرز رازآلود و مبهمی گرد هم جمع می شوند تا مدرکی را سرق...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم حرکت ناگهانی ممنوع

 فیلم حرکت ناگهانی ممنوع
 فیلم حرکت ناگهانی ممنوع
 فیلم حرکت ناگهانی ممنوع
 فیلم حرکت ناگهانی ممنوع
 فیلم حرکت ناگهانی ممنوع

عوامل سازنده فیلم حرکت ناگهانی ممنوع

Steven Soderbergh
Casey Silver
Ed Solomon
David Holmes
Steven Soderbergh

درباره فیلم حرکت ناگهانی ممنوع

فیلم «حرکت ناگهانی ممنوع» اواسط قرن بیستم در شهر «دیترویت» رخ می دهد جایی که گروهی از مجرمین به طرز رازآلود و مبهمی گرد هم جمع می شوند تا مدرکی را سرقت کنند. اما همه چیز طبق نقشه آن ها پیش نمی رود و آن ها وارد مشکلات تازه ای می شوند.