پوستر فیلم  تبدیل شدن به وارن بافت

تبدیل شدن به وارن بافت

.1ساعت و28دقیقه
مستند «وارن بافِت» کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق‌ ترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم شناخته می‌ شود که هنوز هم در خانه ساده‌ اش در اوهاما زندگی می‌ کند. او با وجود اینکه صاحب پنجمین شرکت دولتی دنیا است اما همواره شخصیتی فروتن و متواضع دارد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند تبدیل شدن به وارن بافت

Peter W. Kunhardt
Teddy KunhardtGeorge Kunhardt
Chris Chuang
Saul Simon MacWilliams
Aleks Gezentsvey

خلاصه محتوا

مستند «وارن بافِت» کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق‌ ترین سرمایه‌ گذار قرن بیستم شناخته می‌ شود که هنوز هم در خانه ساده‌ اش در اوهاما زندگی می‌ کند. او با وجود اینکه صاحب پنجمین شرکت دولتی دنیا است اما همواره شخصیتی فروتن و متواضع دارد.